Rawicz. Podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 więzienie służyło władzom okupacyjnym. Było to tzw.

Rawicz. Podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 więzienie służyło władzom okupacyjnym. Było to tzw. "więzienie ciężkie" (Zuchthaus). Przetrzymywano w nim głównie więźniów przewidzianych do umieszczenia w obozach koncentracyjnych. ZK Rawicz więziono wielu działaczy podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Ta sytuacja trwała do 1956 roku, kiedy w wyniku ogłoszonej amnestii z rawickiej jednostki zniknęli więźniowie polityczni.
https://www.sw.gov.pl/galeria/%20Historia%20Zak%C5%82adu%20Karnego%20w%20Rawiczu