ODSZEDŁ PASTERZ NASZ CO UKOCHAŁ LUD - JEZU UFAM TOBIE
BENEDYKT XVI ODSZEDŁ DO DOMU OJCA
31.12.2022

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
MĄDROŚCI
ROZUMU
UMIEJĘTNOŚCI
RADY
MĘSTWA
POBOŻNOŚCI
BOJAŹNI BOŻEJ
DAR POKUTY
DAR UMARTWIENIA

DOPEŁNIŁ W PEŁNI PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BLIŹNIEGO SWEGO
- DO KOŃCA BÓG BYŁ DLA NIEGO  MIŁOŚCIĄ MIŁOSIERNĄ

SANTO SUBITO

Strona zawsze non profit.https://ziomekus.pl i https://www.ziomekus.pl są tożsame.
POKÓJ I DOBRO
POLSKA

CHEŁM DOBRYNIN CZĘSTOCHOWA SZCZECIN
966 - 2023