Obrazy dawnej wsi na ścianach wnuków i prawnuków a budynki w skansenach Kolbuszowej i Sanoka. - Do kraju tego gdzie kruszynę chleba... .

Obrazy mogą być objęte prawami autorskimi


Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej - Borowiacy, Lasowiacy:

Chopin w Polskim Radio

- Chłop uczył się piskać od ptaszka, a ptaszek, jak powiadał Jakub z "Chłopów" Reymonta, był od Pana Boga.
- Kto od kogo uczył się muzyki? - Niepodległość szyfrowana dźwiękami ... lasów i strumieni? -

-"Przecie to Panbóckowe" powiadał Jakub Reymontowy ! -  I "Chłopi" po raz pierwszy dostali Nobla... .

- Chopin tylko podsłuchiwał, a jucha miał fenomenalną pamięć i dryg do nut. - Po nas zostały tylko zarośnięte kamienne  cmentarne krzyże, samotne grusze i jabłonie na kobiercach lasu. Puszczę pazerne pany wzięli . Na nic się zdała wędrówka Jana w jej obronie do Wiednia. Chłop posłuchanie u Franciszka Józefa dostał, dostał talara, i bilet na Kolej Wiedeńską do Warszawy, cyrograf z deputatem na ziemię gminną ciepnął w skrzynię i słowa nie rzekł. - Nie ten ma mało, co nic nie ma, ale ten co ma wiele i jeszcze więcej potrzebuje. Na koniec chciwy  pan Raj tracił i przez jego grzech główny, zwany Jakub Szela, odchodzi w wstydliwe zapomnienie ... przy rozliczeniu kaźni Wołynia.

- W muzyce ukryj mnie Boże i od  sztucznego folkloru zbaw ... nim w Tobie, w Prawdzie stanę. 

Muzeum

Strona zawsze non profit. https://ziomekus.pl i https://www.ziomekus.pl są tożsame.
POKÓJ I DOBRO
POLSKA
CHEŁM DOBRYNIN CZĘSTOCHOWA SZCZECIN
966 - 2024